VAD VI GÖR

Vi delar med oss av vår kunskaper och erfarenheter för att få er organisation och verksamhet att utvecklas, vårt mål är att bidra till en önskad och hållbar tillväxt.

 

Vi bygger våra tjänster på erfarenhet som företagare och entreprenörer, våra konsulter har alla framgångsrika meriter.

Ägarstyrning & Styrelseuppdrag

Står bolaget inför att ta in nya delägare, går ni i tankar på att anställa en extern VD eller styrelseledamot? Då kan det vara en mycket god investering att se över formalia och instruktioner innan.

 

Vi hjälper er att arbeta fram underlagen och lyfta frågor inför rekrytering och tillsättande. Tillsammans arbetar vi fram viktiga direktiv, instruktioner och hur rapportering skall ske mellan olika forum och ägare. 

Innoavtion, Strategi & affärsutveckling

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Vi bistår i hela processen vilket praktiskt innebär att vi underlättar för en grupp att komma fram till ett gemensamt resultat på ett effektivt sätt.

 

 • Konkreta och mätbara resultat med en röd tråd genom aktivitet till vision

 • Strategisk höjd och effektivisering av bolaget i sin helhet

 • Vi stödjer ett strategiskt införande av fokus på resultat och värdeskapande tillväxt

Affärsmodell & Målstyrning
Genomförande & uppföljning

Vi erbjuder  enkla men effektiva metoder som engagerar hela ledningsgruppen och ledande positioner i affärsutvecklingen, affärsutveckling där alla är med.

 

Våra metoder ger er snabbt en gemensam helhetssyn av er affärsmodell. Metoderna kan ni sedan själva använda i ledningsarbetet för tillväxt.

 

 • Nulägesanalys – analysering av nuvarande & önskad framtida situation samt identifiering av gap.

 • Utveckla strategi för verksamhetens arbete och säkerställa ledningsmodellen

 • Utveckla SMARTA mål

 • Utbildning inom ledarskap och målstyrning

Interim Management

Att använda sig av en interimslösning innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd, får tillgång till en för uppdraget optimal person med lång tidigare erfarenhet från liknande situationer. Detta möjliggör att en person med gedigen erfarenhet snabbt kan finnas på plats i föränderliga och/eller turbulenta situationer vilket borgar för stabilitet och trygghet för övriga organisationen.

 

När man anställer en tillfällig chef är det inte enbart för att fylla en vakans, utan även för att ta del av affärsinsikt och erfarenhet från en person som har arbetat i en ledande befattning i framgångsrika organisationer. En interim chef leder transformation och förändring, får projekt på plats – snabbt och effektivt. Deras syfte är att åstadkomma förändring och rulla ut processer som de sedan kan lämna efter sig.

 

Deras roll är att vara öppen och transparant och belysa vad ett företag bör göra för att nå sina mål. Dessutom är det ofta betydligt mer kostnadseffektivt att jobba med Interim Management än traditionella managementkonsulter, och de levererar resultat, inte bara analys.

 

En bra interim chefs egenskaper kännetecknas av:

 

 • Senior ledare med hög kapacitet och dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå.

 • Hög och bred kompetens med operativ skicklighet i ledarskapet.

 • Professionella interimschefer med stort engagemang och hög kompetens inom sina kompetensområden, inte bara duktiga generalister.

 • Förmåga att tillföra stor kompetens och värde från första dagen i uppdraget.

 • Komfortabla med arbetssättet och drivs av att få nya erfarenheter från olika organisationer.

 • Flexibla, ödmjuka och lyhörda med stor konsultativ förmåga.

Förankra, delegera och få det att hända är det som avgör resultatet!

 

Genom att involvera och tydliggöra mål och förväntningar skapas delaktighet och engagemang. Med en operativ plan och riktlinjer för verksamheten skapas grunden för att nå mål och önskade resultat. Vi är med i hela processen och säkerställer resultat.

 

 • Coachning/mentorskap för nya ledare/chefer

 • Workshopledare

 • Utbildning i att skapa effektiva och trygga grupper/team

 • Identifiera hur och vad som skall mätas, rätt uppföljning av styrtal

 

En organisations strategiarbete kan ytterligare förbättras genom ett bra systemstöd. Vi skapar framgång genom att använda Brightcat Business Navigator för att skapa delaktighet i företags vision och olika strategiska steg för att nå denna.

 

Business Navigator är även ett webbaserat systemstöd som ger ett starkt stöd från Vision till aktivitet och uppföljning av vem som utför aktiviteten. 

© 2020 Nero | Rosso

 

NeroRosso Corporate AB / NeroRosso Venture AB

info@nerorosso.se

Skärgårdsvägen 121

13936 Gustavsberg

SWEDEN

 • LinkedIn