OM OSS

NeroRosso

 

NeroRosso Corporate grundades 2002 av Torbjörn Ekstrand som startat och ligger bakom ett flertal framgångsrika verksamheter.

 

Bolagen

 

NeroRosso Corporate är ett moderbolag som genom externa kunduppdrag och aktivt engagerat ägande, bistår i bolag i verksamhetsstyrning och ledningsfunktioner med kompetens baserad på erfarenheter och strategiskt perspektiv samt bygger verksamheten på långsiktiga relationer.

 

Intressebolag och investeringar


Vi investerar direkt eller indirekt genom Nerorosso Corporate AB eller Nerorosso Venture AB. Våra kunder och intressebolag består primärt av unga bolag i behov av stöd för utveckling och expansion, där vi ser stark utvecklingspotential primärt genom organiskt tillväxt.

© 2020 Nero | Rosso

 

NeroRosso Corporate AB / NeroRosso Venture AB

info@nerorosso.se

Skärgårdsvägen 121

13936 Gustavsberg

SWEDEN

  • LinkedIn