Nero | Rosso

Consulting, Advisory & Invest
Est. 2004

NeroRosso bidrar med innovation, strategi och genomförande. Vi hjälper företag att bygga en bättre framtid genom ledning, affärsutveckling och expertis inom IT.

 

Vi arbetar som partner för en starkare affär, och ger våra kunder perspektiv, råd inom strategi och innovation, bistår eller leder genomförande och förändring. Vi specialiserar oss även på "post acquisition" dvs. fasen efter ett förvärv och integration enligt plan. 

Många företag stagnerar när de når en viss storlek, möter nya utmaningar eller har svårt att förnya sig. Vi hjälper företag genom lång och bred erfarenhet och kompetens inom affärsutveckling, verksamhetsstyrning och i olika ledningsfunktioner. Våra insatser baseras på kompetans och  verkliga erfarenheter.

 

Med ett strategiskt perspektiv bygger verksamheten utifrån långsiktiga engagemang, vårt mål är att skapa bestående resultat och göra förändring genomförbart.

 

Intressebolag och investeringar:

Vi investerar direkt eller indirekt genom Nerorosso Corporate AB eller Nerorosso Venture AB. Våra intressebolag består primärt av unga bolag i behov av stöd för utveckling och expansion, där vi ser utvecklingspotential genom att stödja tillväxt.

 

NeroRosso

Facilitating idea to business

Supporting & Accelerate growth

Adding skills & Experience