Innovation, Strategi & Affärsutveckling

Vi är erfarna företagare, företagsledare, "growth hackers", kreativa tänkare och tekniska experter med verklig affärserfarenhet.

 

Vi hjälper kunder, partners och kunder att starta, utveckla och växa affärer.

Affärsmodell & Målstyrning

Vi erbjuder enkla men effektiva metoder som engagerar hela ledningsgruppen och ledande positioner i affärsutvecklingen, affärsutveckling där alla blir delaktiga.

 

Tillsammans skapar vi snabbt en gemensam helhetssyn av er affärsmodell, vi använder verktyg ni sedan själva använda i ledningsarbetet. Exempel på moduler:

 

 • Nulägesanalys – analysering av nuvarande & önskad framtida situation samt identifiering av gap.

 • Genomlysning av strategin för verksamheten och ledningsmodell

 • Revidera och utveckla SMARTA mål

 • Utbildning inom ledarskap och målstyrning

Vi bistår i hela processen vilket praktiskt innebär att vi underlättar för en grupp att komma fram till att bli delaktiga i en gemensam målbild, där alla kan biria till ett bättre resultat.

 

 • Konkreta och mätbara resultat med en röd tråd genom aktivitet till vision

 • Strategisk höjd och större delatighet i bolagets framtid

 • Ett genmensamt fokus på resultat och värdeskapande tillväxt

Genomförande & uppföljning

Förankra, delegera och få det att hända genom gelaktighet är det som avgör resultatet!

 

Genom att involvera och tydliggöra mål och förväntningar skapas delaktighet och engagemang. Med en operativ plan och riktlinjer för verksamheten skapas grunden för att nå mål och önskade resultat. Vi är med i hela processen och säkerställer resultat.

 

 • Coachning/mentorskap för nya ledare/chefer

 • Workshopledare

 • Utbildning i att skapa effektiva och trygga grupper/team

 • Identifiera hur och vad som skall mätas, rätt uppföljning av styrtal

 

En organisations strategiarbete kan ytterligare förbättras genom ett bra systemstöd. Vi skapar framgång genom att använda rätt stöd för att skapa delaktighet i företags vision och olika strategiska steg för att nå denna.

Interim Management

Att använda sig av en interimslösning innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd, får tillgång till en för uppdraget optimal person med lång tidigare erfarenhet från liknande situationer. Detta möjliggör att en person med gedigen erfarenhet snabbt kan finnas på plats i föränderliga och/eller turbulenta situationer vilket borgar för stabilitet och trygghet för övriga organisationen.

 

När man anställer en tillfällig chef är det inte enbart för att fylla en vakans, utan även för att ta del av affärsinsikt och erfarenhet från en person som har arbetat i en ledande befattning i framgångsrika organisationer. En interim chef leder transformation och förändring, får projekt på plats – snabbt och effektivt. Deras syfte är att åstadkomma förändring och rulla ut processer som de sedan kan lämna efter sig.

 

Deras roll är att vara öppen och transparant och belysa vad ett företag bör göra för att nå sina mål. Dessutom är det ofta betydligt mer kostnadseffektivt att jobba med Interim Management än traditionella managementkonsulter, och de levererar resultat, inte bara analys.

 

En bra interim chefs egenskaper kännetecknas av:

 

 • Senior ledare med hög kapacitet och dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå.

 • Hög och bred kompetens med operativ skicklighet i ledarskapet.

 • Professionella interimschefer med stort engagemang och hög kompetens inom sina kompetensområden, inte bara duktiga generalister.

 • Förmåga att tillföra stor kompetens och värde från första dagen i uppdraget.

 • Komfortabla med arbetssättet och drivs av att få nya erfarenheter från olika organisationer.

 • Flexibla, ödmjuka och lyhörda med stor konsultativ förmåga.

Ägarstyrning & Styrelseuppdrag

​Står bolaget inför att ta in nya delägare, går ni i tankar på att anställa en extern VD eller styrelseledamot? Då kan det vara en mycket god investering att se över formalia och instruktioner innan.

 

Vi hjälper er att arbeta fram underlagen och lyfta frågor inför rekrytering och tillsättande. Tillsammans arbetar vi fram viktiga direktiv, instruktioner och hur rapportering skall ske mellan olika forum och ägare.